top of page
Get the dream look you deserve | Mediserve Esthetica Ninove

GET

THE

DREAM

LOOK

YOU

DESERVE

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP MEDISERVE ESTHETICA V.O.F.

Contactgegevens: Karen Van Laethem

Adres maatschappelijk zetel: Krepelstraat 89B - 9400 Ninove

Telefoon: 0496 02 84 01

E-mail:info@mediserve-esthetica.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0752.665.857 

Artikel 1: Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten en benodigdheden door MediServe Esthetica V.O.F. via de online shop www.mediserve-esthetica.be.


Het plaatsen van een bestelling via de webshop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
MediServe Esthetica V.O.F. behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende transacties gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Alle prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en/of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De opgave van de prijs slaat uitdrukkelijk op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, ... op de webshop gelden slechts als benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot het vorderen van een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 3: Aanbod


Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België. Ieder aangeboden product is enkel bestemd voor normaal particulier gebruik.
MediServe Esthetica V.O.F. is wat de juistheid, actualisatie of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door MediServe Esthetica V.O.F..
MediServe Esthetica V.O.F. is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de levering te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: De bestelling


De overeenkomst komt geldig tot stand op het moment dat er een e-mail verzonden wordt naar het door de klant opgegeven mailadres ter bevestiging van zijn/haar bestelling.


MediServe Esthetica V.O.F.is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de levering te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 5: De betaling


Alle aankopen worden vooruit betaald via ons online betaalsysteem.

 

De bestelling wordt in behandeling genomen en verstuurd van zodra het verschuldigd bedrag is overgeschreven op de bankrekening van MediServe Esthetica V.O.F.

Artikel 6: De levering

De levering kan enerzijds gebeuren bij een door de klant aangegeven leveradres. De levering gebeurt in dit geval door een koerierdienst. Hieraan zijn kosten verbonden, die vermeld worden tijdens de online bestelprocedure.


Anderzijds kan de klant tijdens de bestelprocedure opteren voor een gratis afhaling in onze fysieke vestiging te Graanmarkt 27 - 9400 Ninove.

Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringstermijn. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

De levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Bij levering aan huis kan MediServe Esthetica V.O.F. op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het leveradres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.


Artikel 7: Eigendomsoverdracht

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van MediServe Esthetica V.O.F.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Elke zichtbare schade moet onmiddellijk worden gemeld op straffe van verval van elk recht.


Artikel 8: Omruiling


Elke klant kan, binnen de 14 kalenderdagen na leveringsdatum, een product omruilen en/of terugsturen.
In dit geval vragen wij aan de klant ons onmiddellijk na levering te verwittigen via mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

 

Omruiling en/of terugsturing kan enkel en alleen indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd.
Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde, wordt het saldo teruggestort/ extra gefactureerd naargelang het geval.

 

De verzendkosten en risico’s van het terugsturen van een product zijn steeds ten laste van de klant. Bij omruiling neemt MediServe Esthetica V.O.F. de verzendkosten van het opnieuw te versturen product éénmalig voor haar eigen rekening.

 

Artikel 9: Privacy


MediServe Esthetica V.O.F. verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van MediServe Esthetica V.O.F. toe te zenden.


We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van MediServe Esthetica V.O.F. bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat MediServe Esthetica V.O.F. uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. MediServe Esthetica V.O.F. heeft bijgevolg geen toegang tot uw paswoord.


MediServe Esthetica V.O.F. respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

 


Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien onverschillig welke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten, op gelijk welk moment door MediServe Esthetica V.O.F., om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 11: Klantendienst


De klantendienst van MediServe Esthetica V.O.F. is bereikbaar per mail info@mediserve-esthetica.be of telefonisch op het nummer 0032(0)496 02 84 01


Artikel 12: Toepasselijk recht – bevoegde rechter


Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Aalst bevoegd.

bottom of page